Technisch ontwerp en advies voor elektrotechniek en energietechniek

Bent u op zoek naar een onafhankelijk elektrotechnisch specialist en kennispartner in duurzame energietechniek?
Dan zit u helemaal goed bij Eprocon, hét adviesbureau voor elektrotechniek.
Wij hebben de expertise in huis om u direct verder te helpen, van concept- tot detailontwerp.
Wij weten veel van elektrische ac/dc laag- en hoogspanningsinstallaties.
Onze kennis van elektrische installaties omvat alle mogelijke toestellen, materieel en machines in elektrische energienetwerken: van netstroom, eigen opwekking, transport, transformatie, distributie tot en met alle mogelijke elektrische energieverbruikers.
Wij zijn goed in het modelleren van elektrische netwerken met bijvoorbeeld Vision, PowerFactory en ETAP.
Dat komt goed van pas bij o.a. het bepalen van kabeldiameters en beveiligingstoestellen.
Ook voor RfG compliance toetsing op basis van Netcode-eisen bij een complex park is dat bijzonder handig.
Voor complexe parken mag u het BLOS load flow tool immers niet gebruiken.
Voor het incidenteel invullen van een PGMD gaat u zelf geen speciaal load flow programma kopen en het kost bovendien veel tijd om er mee te leren werken. Het is altijd goedkoper om dat aan ons over te laten.
Bij ons moet u ook zijn voor:
Ontwerpen van elektrische installatieschema's - SLD
Toetsing conformiteit van het ontwerp volgens de Normen
Toetsing RfG blindvermogenscapaciteit en spanningsbereik voor complexe systemen zoals wind- en zonneparken
Advies NEN 1010 (IEC 60364) NPR 5310 ontwerp laagspanningsinstallaties
Advies NEN-EN-IEC 61936 (NEN 1041) ontwerp hoogspanningsinstallaties
Advies NEN 3140/3840 veiligheidsnormen IV/WV
Advies AREI
Kostencalculatie - Value Engineering
Kabelberekening laag- en hoogspanning
Kabelberekening NEN 1010
Kabelberekening AREI
Kabelberekening IEC 60502 NPR 3626 middenspanning
Kabelberekening IEC 60287 NPR 3626 stroombelasting
Kabelberekening IEC 60092 aan boord
Toetsing wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen NEN 3654

Wij gebruiken professionele software van o.a. Vision - PowerFactory - ETAP - Caneco
voor het E-Ontwerp op basis van modelvorming met tweelingtechniek
Wij toetsen alle mogelijke schakelscenario's in het model met E-Simulatie
Wij maken de E-Vermogensbalans kW/kVAr/kVA/kWh voor u op.
Netwerkanalyse: load flow berekeningen
Kortsluitberekeningen IEC 60909 in driefase wisselspanningsystemen
Kortsluitberekeningen IEC 61363 aan boord
Kortsluitberekeningen IEC 61363 offshore
Berekenen totale harmonische vervorming
Berekenen blindstroom compensatie
Relaisinstellingen - laag- en hoogspanning - I/t Staffeldiagrammen
Leidingdoorsneden - Kortsluitvastheid
Advies toe te passen type (zee)kabels en leidingen volgens NEN 3207, VDE, IEC.
Advies beveiligingen: kaliber smelt- en mespatronen, instellingen automaten en relais.
Advies beveiliging via IED netwerken, IEC 61850, GOOSE
Advies kabels volgens Construction Products Regulation (CPR) en NEN-EN 50575
Advies E-motoren, frequentie omvormers, (nood)generatoren, transformatoren
Advies schakel- en verdeelinrichtingen laagspanning NEN EN IEC 61439
Advies hoog- en middenspanningsborden (GIS, vacuüm, AIS) NEN-EN-IEC 62271
Advies hoofd- en onder schakel- en transformatorstations
Advies ATEX Explosieveiligheid
Advies SIL Safety Integrity Level

Onze ontwerpers en adviseurs hebben ruime ervaring met:
Industrie - Bedrijfsgebouwen - Utiliteiten
Energieopslag - Batterijen NEN 4288
Aquacultuur - Waterzuivering
Scheepvaart - Vaartuigen - Haveninrichting
Verplaatsbare en vaste eenheden op zee (IEC 61892)
Windparken - Zonne-parken, Zonne-daken, drijvende Zonne-parken

Contact Gegevens

  • Eprocon
  • Bestuur: ing. M. (Maurice) Soolsma
  • Adres: van Hessen Kasselstraat 36, 8606 BR Sneek, the Netherlands
  • Telefoon kantoor: +31 (0) 515 858981
  • Mobiel: +31 (0) 6 25438715
  • E-mail: info@eprocon.nl
  • KvK registratie Leeuwarden no. 50171534
  • Eprocon is een handelsnaam van BlackSpring Consultancy
  • EproTwin® is een geregistreerd handelsmerk