Introductie

Eprocon adviseert op het gebied van duurzame energie en elektrische installaties voor offshore, scheepvaart, industrie en utiliteiten. We ondersteunen bedrijven bij het ontwerpen en verifiëren van complexe elektrische installaties voor nieuwbouw- en ombouwprojecten. We werken samen met bedrijven die behoefte hebben aan gedegen kennis en ondersteuning op het gebied van elektrotechniek en energietechniek.

Bij Eprocon komen veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing samen voor élk type elektrotechnische installatie, zowel autonoom, netgebonden als parallel gevoed. Dat doen we door elk toestel, zoals een generator, batterijen, transformator, distributiepaneel, overstroombeveiliging, kabel, zonnepaneel, windturbine en elektromotor te associëren en parametreren in een digitale tweeling equivalent.

Eprocon modelleert elektrische installaties en kabels en voert simulaties en nauwkeurige ontwerpberekeningen uit door alle elektrische toestellen en het materieel te verenigen in één digitaal model als Unified Electrical Twins. We verifieren elektrische toestellen, machines en kabels met bewezen software zodat u zeker weet dat het systeem voldoet aan de normen, wet- en regelgeving.

Unified Electrical Twins modellen worden ingezet voor simulatie, ontwerpberekening-, controle-, uitbreiding-, risico-inventarisatie & -evaluatie en onderhoudsdoeleinden. We hebben onze service ingericht om u op afstand te bedienen. Deze service is gelanceerd onder de naam EproTwin®. Met onze aanpak kan vooraf worden aangetoond dat de installatie zal werken zoals bedoeld, nog voordat er een installateur of leverancier bij betrokken wordt.

Next

Onze werkwijze

  • Definitie
  • Ontwerp
  • Verificatie
  • Investeringskosten
  • Ontwerppakket

Het veiligste, meest betrouwbare en kosteneffectieve elektrische systeem begint met een kwaliteitsontwerp. De definitiefase begint met het in kaart brengen van de objecten en eisen. De installatie wordt vervolgens gedigitaliseerd naar Digital Twins. Op basis van automatische berekeningen worden de technische eigenschappen van alle toestellen en het materieel direct in het model bepaald. Definitie, design én verificatie in één keer gereed!

Dát is de kracht van Eprocon! Met Digital Twins zijn alle gegevens direct beschikbaar voor een nauwkeurige kostenraming. Dé basis voor het bouwkundige ontwerp met CAD of BIM. Vanuit het model genereren we de technische specificaties en bundelen dit tot een documentatiepakket met installatieschema's, berekeningen, materiaallijsten en specificaties.

We onderscheiden ons door een uitgekiende en gestructureerde Systems Engineering aanpak, waarmee de doorlooptijd van het ontwerp wordt gehalveerd en de kans op faalkosten wordt uitgesloten. We configureren het systeem met gevalideerde modelgestuurde ontwerpmethodologie.

Het resultaat? Een volwaardig ontwerp dat de basis vormt voor de aanleg van de installatie en de aankoop van elektrische toestellen. We inventariseren, configureren, berekenen en specificeren de technische en functionele details. Ter ondersteuning van de volgende projectfasen begeleiden we het bouwontwerp, de inkoop van installatieonderdelen en machines, het uitbesteden van de aanleg van de installatie, de acceptatie en inbedrijfstelling.

Next

Stratechnisch™ partner

De klant staat bij ons centraal. Wij hebben geen commerciële banden met leveranciers en installateurs. Onze onafhankelijke status maakt het mogelijk dat de inkoop van componenten en de uitbesteding van de aanleg van de elektrische installatie in concurrentie kan worden gezet. Kiest u voor Eprocon, dan krijgt u een strategisch-technische partner. Op basis van onze kennis van en ervaring met elektrische energietechniek in het bedrijfsleven en de publieke sector voorzien wij onze opdrachtgevers van gedegen advies en zorgen wij voor een betrouwbare uitvoering van het elektrotechnische ontwerp. Wij bieden expliciet elektrotechnische ingenieursdiensten aan. Dit doen wij turn-key of op basis van regie. Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken met Eprocon. Via deze pagina kunt u contact met ons opnemen.

Next

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers: projectontwikkelaars, aannemers, ontwerpbureaus en organisaties waar behoefte is aan onafhankelijke expertise voor de ontwikkeling of uitbreiding van elektrische laag- en hoogspanningsinfrastructuur voor voedselproductie, milieu, hernieuwbare energie, procesindustrie, scheepvaart, offshore, industriële faciliteiten, utiliteiten, datacenters en medische centra. We hebben een overzicht met referenties opgesteld. Druk op "Referenties" voor een overzicht.

Referenties

De foto toont een zonnepark in Nederland, een mooi voorbeeld van onze Digtial Twins Due Diligence Assessment.

Next

Kernkwaliteiten

Deskundig

Eprocon is gespecialiseerd in het begeleiden van elektrotechnische projecten voor industriële complexen en utiliteitsbouw. Onze service begint bij het conceptontwerp waarbij de energiebalans wordt opgesteld. Verbruikers van elektrische energie worden gegroepeerd op toepassing, stroomverbruik en locatie in relatie tot het transformatorstation. We bepalen de locatie en inrichting van power intake stations, e-houses, transformatorstations en schakel- en verdeel onderstations. Onze ontwerpkennis omvat conceptie tot en met de uitvoering van elektrische energievoorziening, opwekking, distributie en verbruik. Naast de infrastructuur voor het ontvangen, opwekken, leveren en distribueren van elektrische energie, specificeren we de energieverbruikers, te weten de productieve, essentiële en vitale elektrische verbruikers, voor de voedselindustrie, procesindustrie, industriële productieprocessen, infrastructuur en utiliteiten, medische centra en rekencentra.

Kennis

Bij Eprocon werken hoogopgeleide elektrotechnici. Wij hebben kennis van alle aspecten in de elektrische energietechniek. Dit stelt ons in staat om een veilig, betrouwbaar en flexibel energiesysteem te ontwerpen, van kleinschalige tot megaprojecten, van laagspanning tot 800kV hoogspanning. Onze kennis van elektrische installaties omvat alle mogelijke toestellen, materieel en machines in industriële elektrische energienetwerken: van netstroom, eigen opwekking, transport, transformatie, distributie tot en met alle mogelijke elektrische energieverbruikers.

Ervaring

Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, aannemers, ontwerpbureaus, exploitanten en eigenaren van olieraffinaderijen, chemische fabrieken, gastransport, transport en distributie van elektrische energie, exploratie en productie-installaties, en faciliteiten voor productie en industrie. Op basis van dit klantenbestand kunnen we zeggen dat we voor elke situatie een passende oplossing zullen vinden. Uiteraard willen we ieder bedrijf van dienst zijn bij het ontwikkelen van een concept of detailontwerp. Ook voor ontwerpverificatie en validatie van hoog- en laagspanningsinstallaties en elektrische energieverbruikers bent u bij ons aan het juiste adres.

Industriestandaards

Wij ontwerpen in het kader van de NEN 1010 (IEC 60364) en NEN-EN-IEC 60204 voor laagspanning, NEN-EN-IEC 61936-1 (NEN 1041) en NEN-EN 50522 (aarding) voor elektrische sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning (hoogspanning) en IEC 60909 (kortsluitstroom berekeningen in drie-fasen netten) of IEC 61363 (kortsluitstroom berekeningen schepen & offshore) & NEN-IEC 61892 (verplaatsbare en vaste eenheden op zee - Elektrische installaties).

Kwaliteitswaarborg Technisch Ontwerp Energievoorziening

Om de veiligheid en kwaliteit van het technische ontwerp van een elektrisch energiesysteem te waarborgen, produceren we het technische ontwerp met behulp van in de industrie geaccepteerde technische software. De technische rekenmethodes volgens industrienormen zijn ingekapseld in deze softwareomgeving. Na verificatie wordt elk ontwerp gevalideerd door middel van simulaties.

DNA van uw energievoorziening

Met behulp van industrieel geaccepteerde ontwerpsoftware kunnen wij een consistent en veilig ontwerp van elektrische installaties produceren, beheren en distribueren. Wij creëren het DNA van het technische ontwerp met geïntegreerde ontwerpberekeningen volgens de norm. Dit is de beste manier om complexe installaties op een betrouwbare, veilige en kostenefficiënte wijze te ontwerpen. De engineeringgegevens worden opgeslagen in een digitaal model, waardoor het beheer van het ontwerp van middelgrote tot zeer complexe installaties kan worden gegarandeerd.